Algemene Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering 2019


Hierbij nodigt het bestuur van Wakker Laorne u uit voor de algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 9 april 2019 bij zaal Stegeman, aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur.  

Eerst zal het huishoudelijke gedeelte behandeld worden en zal LouKA zich presenteren, dit is een initiatief van een aantal jongeren uit Laren en omgeving om vrijwilligerswerk te gaan doen in Sri Lanka. Er bestaat de mogelijkheid een donatie te doen.

Na de pauze worden de verkeersplannen “Laren 30!” en “Ooldselaan” gepresenteerd door de heer Roelof-Jan Pierik, adviseur Verkeer en Mobiliteit van de gemeente Lochem.

In plan Laren 30! komen de voorgestelde maatregelen aan bod om de snelheid op de Rengersweg, Dorpsstraat en Deventerweg te verlagen en daarmee de veiligheid te vergroten, onder andere door de aanleg van een chicane in de Rengersweg en de aanleg van zebrapaden en verhoogde plateaus op de kruisingen. De voorgestelde maatregelen voor de Ooldselaan zijn onder meer het verwijderen van de wegversmallingen en de restanten van de “knip” en het opheffen van de voorrangsregeling.

De definitieve plannen zullen waarschijnlijk in de loop van dit jaar uitgevoerd worden.

Het jaarverslag 2018 en de notulen van de vorige ALV kunt u vinden op www.wakkerlaorne.nl.
Deze notulen en het verslag van de penningmeester liggen vanaf een half uur voor aanvang van de algemene ledenvergadering ter inzage.        

Het bestuur van Wakker Laorne

 

comments powered by Disqus