St. Vrienden van het Ruempol

St. Vrienden van het Ruempol

Het  Ruempol is in samenwerking met Spectrum Wonen en huize Gudula te Lochem in 1996  tot stand gekomen

Samen met een afvaardiging van de Larense bevolking  hebben zij zich ingezet om dit te verwezenlijken. In een later stadium is de ontwikkeling van de Vonkert aan de doelstelling van de Stichting toegevoegd.

De naam Ruempol is afgeleid van de bekende klokkenmaker  Ruempol.

Het Woonzorg complex Ruempol bestaat uit 19 zelfstandige bejaardenwoningen met zorg op maat voor de bewoners. Het is dus geen volledig verzorgingshuis. Het complex is eigendom van Viverion. Er zijn 2 algemene ruimten in het complex, een huiskamer als ontmoetingsplek voor de bewoners, en een ruimte voor algemene doeleinden o.a.dagverzorging voor  belangstellende ouderen.

Het doel van de Stichting Vrienden Ruempol.

Het verlenen van ideële en materiële steun, voor zover deze niet subsidiabel is, ten behoeve van de bewoners en de gebruikers van  Ruempol en Vonkert.

De Stichting stelt zich tevens ten doel:

-  Een aanspreekpunt te zijn tussen bewoners , plaatselijke bevolking, Huize Gudula en Viverion.

-  Zich in te zetten om elke maand een activiteit te organiseren voor de bewoners van het Ruempol en elke maand een activiteit in de Vonkert voor omwonenden en andere belangstellenden. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan een goede woonsfeer.

-  Iedere dinsdagmiddag  Open Tafel in de Vonkert van 12.00-13.00 uur, voor omwonenden en andere belangstellenden.

-  Uitlenen van de elektrisch aangedreven duofiets eventueel met vrijwilliger.

Toewijzing woning Ruempol.

De Stichting heeft geen zeggenschap over toewijzing van de woningen in Ruempol maar  geeft  wel  inlichting  over de aanvraag procedure en over de dagverzorging.

De middelen van de Stichting worden gevormd door donaties, daarom kunnen we iedere ondersteuning gebruiken. Het kan zijn  dat u zich als vrijwilliger wilt aanmelden of een financiële  bijdrage wilt geven.

U bent al donateur voor  € 5,00 per jaar.

De ouderen in Laren verdienen uw aandacht.

Contactadres:

Mevr.J. Nieuwenhuis

Markeloseweg 30a

7245 TP Laren

Telefoon 0573 221408

Nieuwsberichten van St. Vrienden van het Ruempol« terug naar de vorige pagina

Contactgegevens
St. Vrienden van het Ruempol
Jenny Nieuwenhuis
Markelosewg 30A
7245 TP Laren (Gld)
0573 221408
Neem contact met ons op
Er is geen email adres bekend bij ons, gebruik bovenstaande gegevens om contact op te nemen.
Delen
Agenda