De Gekleurde Zanger

De Gekleurde Zanger

De Gekleurde zanger is opgericht in 1934
De Gekleurde zanger heeft eerst een andere naam gehad “De Bakermat der Gekleurde Zangers”. Deze naam is gebleven tot de tweede wereldoorlog en daarna veranderd in De Gekleurde Zanger. Er zijn van de periode voor de oorlog geen notulen of bestuursgegevens op papier beschikbaar, wel enkele mond tot mond overleveringen.
Maar gelukkig heeft de vereniging toch nog een herinnering aan ons achtergelaten. Onder de oprichtingsnaam is een bouw vergunning aangevraagd voor een voliere aan de Dr Rivestraat-Smeestraat. Deze vergunning heeft nr 1588 en er is een leges voor betaald van f 0,50 gedateerd op 31 mei 1938. 

C.L.W. Noorduyn is opgericht 29 november 1926
C.L.W. Noorduyn is opgericht door de naamgever. Deze heeft de vereniging op de kaart gezet door bij een bezoek aan Zwitserland het idee op te doen hoe een rode kanarie te kweken. Door een kanarie te kruisen met een kapoetsensijs kwam er een roodachtige kanarie ter wereld. Door dit proces te herhalen kwam er een nieuw type kanarie met de hoofdkleur rood. Dit rood is in werkelijkheid oranje-rood. De andere leden van de vereniging gingen met deze vogels ook kweken en daarna ging dit als een olievlek over het land. 

Doordat er minder aandacht voor de vogelsport in het algemeen kwam werd er in 1972 besprekingen gestart om de 2 verenigingen te fuseren. Na lange en moeizame onderhandelingen vooral over de naam en oprichtingsdatum is de nieuwe vereniging van start gegaan op 1 juli 1973. De naam werd “ De Gekleurde Zanger C.L.W Noorduyn” Als oprichtingsdatum wordt 26 november 1926 genomen. De nieuwe vereniging is lid van de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers N.B.V.V. 
Op Donderdag 6 september 1973 is de eerste ledenvergadering bij cafe Pasman. Hier wordt het eerste bestuur voorgesteld. 

Voorzitter : W. van Zuilekom 
Secretaris: M. Sloot 
Penningmeester: A.A. Otten 
2e Voorzitter: H.C. Jansen 
2e Secretaris: G. Ter Welle 
2e Penningmeester: G. Jansen 
Commissaris: Joh. Klein Tiessink 

Het ledental in onze vereniging is in de afgelopen decennia vrij stabiel gebleven, ± 60 leden. Een ledenlijst van tijdens de fusie is helaas niet meer aanwezig. 
In de loop der jaren zijn er diverse lokaties geweest voor vergaderingen en Tentoonstellingen. In de eerste jaren werden de zalen van cafe Pasman en Het Wapen van Lochem gebruikt. Later zijn ook in andere zalen tentoonstellingen gehouden zoals in de Schouwburg te lochem, De Witkamp te laren en in de Groene Jager te Barchem. 
Al onze vergaderingen en de Tentoonstelingen worden nu gehouden bij De Nieuwe Aanleg te Almen.

Nieuwsberichten van De Gekleurde Zanger« terug naar de vorige pagina

Contactgegevens
De Gekleurde Zanger
De heer G.H. ter Welle
Braninkkamp 11
7245 AD Laren (Gld)
0573 252886
www.vogelvereniginglochem.nl
Neem contact met ons op
Delen
Agenda