Wandelommetjes in Laren

Wandelommetjes in Laren

De vereniging W(erken) A(an) K(ansen) K(nelpunten) E(n) R(echten) Laorne stelt zich ten doel het vertegenwoordigen van de belangen van Laren en omstreken bij bestuurlijke en andere instanties, het coördineren van de diverse belangen van Laren. De werkgroep recreatie en toerisme stimuleert de recreatie voor inwoners en toeristen in Laren en directe omgeving door o.a. de ontwikkeling van nieuwe fiets en wandelroutes.

Laren heeft er vier wandelommetjes bij. Het zijn vier wandelingen van vijf, elf (twee tochten) en zeventien kilometer rond het dorp. De werkgroep Recreatie en Toerisme heeft de wandeltochten samengesteld. De wandeltocht die de lopers naar het Korporaalsvenne voert, is vijf kilometer lang. Een andere wandeling voert de wandelaars naar het Oranjewoud op het landgoed Verwolde. In een derde tocht komen de deelnemers langs de Vlesse, een uniek stukje natuur in het boerenland. Beide wandelingen zijn elf kilometer lang. Het laatste ommetje dat langs het Staringkoepeltje gaat, is zeventien kilometer.

Nr 1. Naar het 'Berkeldal' ca. 17 Km

De Staringkoepel . Dit historische gebouwtje dateert uit de 19e eeuw, toen de dochter van de dichter Staring, Constantia, de grond verwierf. Ze liet het herenhuis dat er stond, afbre-ken en van de resten ervan een theekoepel bouwen. Ze koos daarvoor een mooie plaats: een wat hoger gelegen stuk land aan de rivier de Berkel. Na Constantia's dood in 1893 werd de theekoepel nog een tijdlang gebruikt maar raakte daarna langzaam in verval. In 2001 onderzocht Natuurmonumenten of het gebouwtje kon worden gerestaureerd. Dat bleek haal-baar. Met steun van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland is de theekoepel in 2004 in oude glorie hersteld. De Staringkoepel is op authentieke wijze ingericht. U leest er informatie over de geschiedenis en omgeving van de koepel. Op de muur is een van de romantische gedichten van Staring te vinden.

Nr 2. Het 'Oranjewoud' Ca. 11 Km

Het Oranjewoud De gronden rondom Huis Verwolde zijn al vroeg in gebruik gekomen bij boeren. Het terrein was ideaal om je te vegen: de lage gronden werden als grasland gebruikt en op de hogere koppen kwamen akkers. De overgebleven gronden, waartoe ook het huidige Oranjewoud behoorde, wer-den gezamenlijk gebruikt en bestonden uit bos en heide. In 1846 was het gehele Oranjewoud nog heide, met uitzondering van een kleine ontginning rond de Henrikahoeve. In 1880 is een patroon van brede bosstroken aangelegd en later opge-vuld met bos. Rond 1925 zijn de lage plekken in het bos als bosvijvers uitgegraven. Het Oranjewoud bestaat voornamelijk uit grove dennenbos, met een dichte ondergroei van berk. Twee vijvers omgeven door rododendron struiken duiden op een oude parkaanleg. Op een nabijgelegen akker die in 2001 is geplagd en van een poel voorzien, ontwikkelt zich een heischrale vegetatie.

Nr 3. De 'Flesse' ca. 11 Km

De Flesse Deze waterpartij is een oude 'kolk' vernoemd naar het destijds nabijgelegen boerenerf De Vlesserd. Ou-de, hoogopgaande eiken en beuken in dit natuurgebied dragen, in combinatie met de grote vijver bij aan een sfeer van rust en ruimte in een bijna niet Nederlandse beleving van natuur en vrijheid.

Nr 4. 'Korporaalsvenne' ca. 5 Km

Het Korporaalsvenne. Deze 'kolk' stamt uit de ijstijd en was in het verleden na een strenge vorst de ijsbaan van het dorp. Na de ruilverkaveling in 1999 is het uitgediept en toegankelijk gemaakt door de aanleg van een wandel-pad. Het Vennetje is vernoemd naar het toen nabijgelegen boerenerf 'Korporaal'.

Nieuwsberichten van Wandelommetjes in Laren« terug naar de vorige pagina

Contactgegevens
Wandelommetjes in Laren

Deventerweg 1
7245 AW Laren Gld

www.wakkerlaorne.nl
Neem contact met ons op
Er is geen email adres bekend bij ons, gebruik bovenstaande gegevens om contact op te nemen.
Delen
Agenda