15 december Brookduo: De Kas-klokken Zwiegt

15 december Brookduo: De Kas-klokken Zwiegt


De Kerkentour van het Brook Duo trok in een aantal seizoenen meer dan 20.000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertellingen en liedjes in het dialect. Het zijn streekromanachige belevenissen van plattelandsfamilies die lief en leed met elkaar delen. Verhalen waar de kerk en het kerstverhaal een centrale rol vervullen.

De Kas-klokken Zwiegt

Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft in 2016 een verhaal geschreven met de titel: “De Kasklokk’n zwiegt”. (De Kerstklokken Zwijgen). Een prachtige streekroman over het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en waarden en de rol van de kerk. Het verhaal is in december 2017 twee keer in ons Kulturhus opgevoerd. Voor degenen die het gemist hebben alsnog een unieke kans om het nu te zien.

Het verhaal neemt u mee naar 1953 waarin het leven van de Zeeuwse molenaarsfamilie Roelands en de  Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal staat.  Klaas Roelands is smoorverliefd op de wulpse Maria.

Zij heeft een “voorkind” en wordt door de gemeenschap, onder leiding van de oudgereformeerde Dominee Risseeuw, met de nek aangekeken. Maria is een “kind van de duivel” volgens de dominee, die graag hel en verdoemenis preekt vanaf de kansel.

Tijdens de watersnoodramp van 1953 neemt dominee Risseeuw een “kwalijk” besluit… en Maria…

Na de alles vernietigende watersnoodramp worden veel mensen waaronder het gezin Roelands en Dominee Risseeuw als evacuees in Markelo opgevangen. Op de boerderij van de familie Heelkamp in het Maarkels Brook komt de waarheid langzaam maar zeker aan het licht. De waarheid over het “voorkind” van Maria…

De waarheid over dominee Risseeuw… totdat kerst 1953 “de kasklokk’n zwiegt”.

De Kas-klokken Zwiegt duurt een kleine twee uur en kent geen pauze. Aan de bezoekers wordt gevraagd het ‘Stille Nacht’ mee te zingen. Het kopje koffie of een glühwein na de vertelling zorgen voor een mooie afsluiting van de avond zo in de donkere dagen voor kerst.

Het verhaal is vertaald naar het Nederlands en inclusief Oma’s recepten, uit de winterse vertellingen, gebundeld in een boek welke na afloop te koop is. Ook zijn de verhalen op luister CD verkrijgbaar.

Het Brook Duo hoopt U allen te mogen begroeten

Toegang € 10,00 incl. een kopje koffie of thee. Aanvang 20.00 uur.

comments powered by Disqus