799
Ondernemers sturen dringende oproep aan Burgemeester en wethouder

Ondernemers sturen dringende oproep aan Burgemeester en wethouder

geplaatst op 21-02-2021 door Redactieteam Laren Gelderland

Ondernemers Laren hebben op 20 februari onderstaande brief verzonden aan Burgemeester Sebastiaan van 't Erve en Wethouder van Economie Eric Jan de Haan.

 

Onderwerp: dringende oproep om winkels, kappers, sportscholen, horeca etc. op 3 maart a.s. te openen

Geachte burgemeester van ‘t Erve,

Als ondernemersvereniging Ondernemers Laren ondersteunen wij het initiatief van In Retail om dit weekend aan de ‘eigen’ burgemeesters een brief te sturen met een dringende oproep om via uw veiligheidsregio of anderszins het kabinet te bewegen om onze ondernemers toe te staan de deuren vanaf woensdag 3 maart a.s. weer te openen.

Onze winkeliers, kappers, horeca etc. zitten te springen om op een veilige, verantwoorde en gastvrije manier hun klanten en bezoekers weer te ontvangen. Hiervoor liggen per sector slimme plannen en maatregelen klaar. Plannen die bewezen effectief zijn. Plannen die bijdragen aan het weer versterken van onze dorpen en steden. Plannen die het mogelijk maken op een verantwoorde manier gastvrij te zijn.

Terug naar situatie voor de huidige lockdown
Wij willen zo snel mogelijk terug naar een situatie waarin wij elkaar kunnen treffen zonder ons zorgen te hoeven maken over corona. Dit is ons perspectief. In de stappen hier naartoe, is de eerste die wij willen zetten het versneld gefaseerd teruggaan naar de situatie vóór de huidige lockdown waarbij retail, horeca etc. open waren. Ook toen waren we in staat om met gezond verstand en goede maatregelen te zorgen voor een gastvrije en veilige dorpen en steden.

Het is belangrijk om zoveel mogelijk parallel open te gaan. Retail, horeca etc. versterken elkaar én de opening van deze sectoren draagt bij aan spreiding van bezoekers in tijd en over de beschikbare ruimte. In samenspraak met de sectoren willen we versneld ruimte bieden voor versoepeling. Daarbij willen wij niet bepaalde sectoren vertragen, maar iedereen versnellen. Daarbij is het logisch een onderscheid te maken tussen enerzijds doorstroomlocaties en andere locaties/plekken waar de anderhalve meter afstand altijd te bewaren is, en anderzijds locaties waar dit lastig of onmogelijk is.

Winkelen is veilig te organiseren. Dit hebben ondernemers in samenwerking met gemeenten eerder al volop bewezen. Zowel individueel als via ondernemerscollectieven. Ook de horeca is klaar voor een verantwoorde opening en heeft hier een routekaart voor gepresenteerd. Tijdens de huidige lockdown bewijzen ondernemers zoals bakkers, slijters, drogisten en dierspeciaalzaken al dat zij veilig open kunnen zijn. Winkels zijn immers doorstroomlocaties en de anderhalve meter afstand is daarbij gewaarborgd. Het is nu tijd om de andere ondernemers ook de deuren weer te laten openen. Meer dan zeven op de tien ondernemers van wie de winkel nu gesloten is, geven aan het niet langer te redden. Wij kunnen dit lokale ondernemerschap niet missen. Onze ondernemers zorgen voor het kloppend hart in het dorp en de gemeente en voor de leefbaarheid in het dorp en haar omgeving. De vaten raken echter meer en meer verstopt en leidt tot onherstelbare schade.

Het gevolg is (nog meer) leegstand, een onaantrekkelijk dorp en een aantasting van de leefbaarheid. Dit geldt evenzeer voor de andere winkels, horeca etc. in de gemeente Lochem en voor de culturele sector (zoals, in ons geval, de Schouwburg Lochem).

Hieraan gekoppeld doen wij een extra pleidooi voor de horeca, omdat de horecalocaties in onze gemeente eveneens een belangrijke rol vervullen voor de veiligheid in de vorm van spreiding in tijd en ruimte.

Conform de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid kan de detailhandel open bij afnemende besmettingen en is er ook ruimte voor versoepelingen in de horeca, de cultuur en bij kappers.

Waar afstand houden lastig is of waar een bezoeker langer aanwezig is, zorgen slimme oplossingen, zoals reserveren en triage (bijvoorbeeld via sneltesten aan de deur) dat gedeeltelijke openstelling op een veilige, verantwoorde en gastvrije wijze kan plaatsvinden.

Veilig en gastvrij openen
Openen doen we met dezelfde voorzorgsmaatregelen die gelden in essentiële winkels als voorafgaand aan de lockdown die geldt sinds 15 december jl. Hiervoor hebben wij en gebruikten we al de richtlijn ‘Verantwoord winkelen’ die geldt in de winkel en de richtlijn ‘Winkelen en de openbare ruimte’ voor het winkelgebied. De belangrijkste maatregelen in de winkel blijven:

  • Houd 1,5 meter afstand, zowel buiten als binnen de onderneming;
  • Kom zoveel mogelijk alleen;
  • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt;
  • Doe doelgericht je aankopen en plan je bezoek;
  • Maximaal 1 klant per 10 vierkante meter.

Klanten bewijzen dat zij zich strikt aan deze regels houden. Dat zien we in de winkels die nog wel geopend zijn.

Click & collect was een voorzichtige stap richting openstelling. Het zorgt voor wat extra levendigheid en biedt ondernemers een extra mogelijkheid om contact te houden met hun klanten. Het blijkt echter volstrekt onvoldoende. Op 3 maart a.s. moet de volgende stap gezet worden. Die stap is dat ondernemers weer open kunnen.

In het belang van de leefbaarheid verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het voorafgaande in te brengen in uw overleg met de veiligheidsregio en/of op een andere wijze onder de aandacht te brengen bij het kabinet.

Met vriendelijke groet,
namens Ondernemers Laren

Jeroen Stekelenburg, voorzitter

comments powered by Disqus
DijkermanBranjiGoossensBranjiBranjiBranji