1535
Onderhoud en verkeersmaatregelen Markeloseweg

Onderhoud en verkeersmaatregelen Markeloseweg

geplaatst op 29-07-2020 door Redactieteam Laren Gelderland

De Markeloseweg is een drukke ontsluitingsweg. De gemeente heeft de afgelopen jaren veel reacties gehad over de onveiligheid die gebruikers ervaren op de Markeloseweg. De huidige inrichting, het gebruik en de functie van de weg is niet met elkaar in overeenstemming. De veiligheid van de weggebruikers is hierdoor niet optimaal. De nieuwe wegcategorisering voor wegenonderhoud in het buitengebied en de Nota Mobiliteit maken het nu mogelijk om de weg integraal aan te pakken en te verbeteren.

De weg wordt als het ware gereconstrueerd. Over de gehele lengte komen nieuwe asfaltlagen, aanvullende verkeersmaatregelen zoals kruisingsplateaus, schijnplateaus en drempels. De bermen worden verstevigd door het aanbrengen van een betonrand. De gemeente Lochem voert de regie op de uitvoering van de werkzaamheden. Koninklijke Wegenbouw Stevin uit Zwolle voert de werkzaamheden uit.

Aanvang werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen op 10 augustus a.s. De uitvoering wordt in twee fasen gerealiseerd, de eerste fase vanaf de rotonde N332 tot aan de Juffersdijk in 2020 en de tweede fase in 2021. De uitvoering van de eerste fase zal duren tot ca. 11 september. Tijdens de werkzaamheden is de Markeloseweg afgesloten en is er een omleiding ingesteld. De bedrijven en woningen blijven bereikbaar. 

Door de Corona-maatregelen kon de gemeente in mei jl. geen inloopbijeenkomst organiseren. De gemeente heeft daarom op een andere manier reactie gevraagd aan de bewoners en omwonenden. De ingebrachte op- en aanmerkingen en aandachtspunten konden via mail ingebracht worden en de gemeente heeft (waar mogelijk) de reacties in het ontwerp verwerkt. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen en wijzigingen van het oorspronkelijke ontwerp.

(Bron: gemeente Lochem en KWS)

comments powered by Disqus
AdvertentieDeKortesWoonsfeerBranjiBranjiBranjiGoossens