547
Hoe maken we Laren nog mooier en beter de komende jaren?

Hoe maken we Laren nog mooier en beter de komende jaren?

geplaatst op 10-05-2021 door Redactieteam Laren Gelderland

Hierbij nodigt het bestuur van Wakker Laorne u uit voor de online algemene ledenvergadering, die gehouden zal worden op dinsdag 11 mei 2021 om 20.00 uur. U dient zich vóór 11 mei op te geven bij secretariaat@wakkerlaorne.nl en ontvangt dan een mail met een link voor deelname en verdere uitleg.

Het huishoudelijke gedeelte (met jaarverslagen, financiële verslagen en bestuursverkiezing) willen we vlot behandelen.

Daarna willen we u een aantal vragen stellen over Laren. We zijn bezig met een nieuw dorpsplan en willen graag weten wat er volgens u nog ontbreekt of beter kan in ons dorp.

U kunt tijdens de vergadering antwoorden versturen via uw mobiel of een tweede scherm. Deze (anonieme) antwoorden verschijnen direct op het scherm en vormen de input voor het nieuwe dorpsplan.

Tevens nodigen wij inwoners van Laren uit om met ons mee te denken en mee te schrijven aan het nieuwe dorpsplan in de tijdelijke projectgroep Dorpsplan.

Het concept dorpsplan zou in september klaar moeten zijn. Tegen die tijd gaat de gemeente het voorontwerp omgevingsvisie presenteren in de kernen. We kunnen dit voorontwerp dan toetsen aan het dorpsplan en er zijn dan nog mogelijkheden tot aanpassing van de omgevingsvisie.

Wilt u graag deelnemen aan de tijdelijke projectgroep Dorpsplan, dan kunt u dat doorgeven aan secretariaat@wakkerlaorne.nl of tel. 06-41157308.

Het bestuur van Wakker Laorne

comments powered by Disqus
GoossensBranjiBranjiAirco HarkinkReneBrunsAdvertentie