1564
Buurtactie Markeloseweg pleit voor verhogen verkeersveiligheid

Buurtactie Markeloseweg pleit voor verhogen verkeersveiligheid

geplaatst op 16-06-2017 door Jolien Braakman

Nadat in april het tweede ongeval met dodelijke afloop plaats vond aan de Markeloseweg hebben de aanwonenden gemeend om in actie te komen. Al veel langer klagen bewoners over de matige verkeersveiligheid zoals de inrichting van de weg, de veel te hoog gereden snelheden en het relatief hoge aantal ongevallen.

Onlangs hebben de initiatiefnemers van Buurtactie Markeloseweg in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een brief – met daaraan gekoppeld een enquêteformulier- aan de bewoners gestuurd om te peilen hoe men denkt over de situatie en welke verbeteringen er zouden kunnen worden aangebracht. Inmiddels zijn veel formulieren geretourneerd. Uit de gegeven reacties blijkt overduidelijk dat men niet tevreden is met de situatie zoals die nu bestaat.

Een greep uit de reacties:

  • men ervaart de weg over het algemeen als onveilig tot zeer onveilig;
  • er wordt vaak (veel) te hard gereden door zowel automobilisten als motorrijders;
  • een aantal kruisingen wordt als onveilig/gevaarlijk ervaren terwijl waarschuwingsborden (of anderszins) ontbreken;
  • enkele scherpe bochten worden niet als zodanig aangegeven;
  • fietsen wordt ervaren als een risicovolle aangelegenheid;
  • men is huiverig om vanuit de uitrit de weg op te draaien.

Tijdens de informatiemarkt van de gemeenteraad van Lochem op woensdag 14 juni jl. heeft de werkgroep Buurtactie Markeloseweg ideeën aangedragen voor het verhogen van de verkeersveiligheid voor zowel de aanwonenden als de gebruikers. 

De reacties vanuit de politiek waren over het algemeen dat men geïnteresseerd en begaan is met de situatie. Velen gaven aan dat het een herkenbaar probleem is en niet alleen de Markeloseweg betreft. 

De gemeente heeft inmiddels al het voornemen om enkele aanpassingen aan te brengen. Men heeft plannen om de kruising Holmershuizen/Markeloseweg onder handen te nemen en ook om eventueel een matrixbord (voor bepaalde tijd) neer te zetten.

Een goede start ....maar om tot een optimale situatie te komen zullen er wellicht meer aanpassingen nodig zijn.

Wilt u in contact komen met de werkgroep Buurtactie Markeloseweg, dan kunt u contact met hen opnemen via buurtactie.markeloseweg@gmail.com

 

 

comments powered by Disqus
GoossensAdvertentieBranjiBranjiDijkermanSuper Snack
Delen
Zoeken
Laden
Gerelateerde berichten
GoossensAdvertentieBranjiBranjiDijkermanSuper Snack