Agenda

Agenda - mei 2021

11 Mei Algemene ledenvergadering Wakker Laorne (20:00 - 22:00)

Algemene ledenvergadering Wakker Laorne - online om 20.00 uur. U dient zich vóór 11 mei op te geven bij secretariaat@wakkerlaorne.nl en ontvangt dan een mail met een link voor deelname en verdere uitleg

16 Mei Vesperdienst (19:30 - 20:30)

De Vesper is een springlevende oude liturgische vorm; een kerkdienst rond het vallen van de avond. Het is een tijd waarin de dagelijkse arbeid kan rusten, de laatste maaltijd van de dag klaar staat, en de avond genoten kan worden. Het is dus in het ritme van de dag een natuurlijk bezinningsmoment. Een moment om terug te kijken in dankbaarheid, verwondering, of misschien met spijt en teleurstelling. Hoe dan ook; om ook voor Gods aangezicht te brengen wat je niet zo makkelijk tegen een mens kunt zeggen. Dankbaarheid om het leven, om ontmoetingen, vanwege het feit dat je een reis weer zonder ongelukken hebt gemaakt. Je te bezinnen op fouten die gemaakt zijn, de woorden die je ontglipten, de onnodige daden. In Laren willen zo’n mooie traditie ook in ere houden. Daarom doen we het af en toe; een vesper op de zondagavond. Dit voorjaar op zondag 16 mei om 19.30 uur. Een vesper kent een paar ingrediënten die nooit ontbreken; er wordt uit de bijbel gelezen, maar niet gepreekt. Er wordt gebeden, het Onze Vader wordt gezegd, en er is ruim de tijd om te bezinnen. Deze keer doen we dat rondom het thema “wachten”. In de kerkelijke traditie wachten we deze zondag op de Heilige Geest, het feest van Pinksteren. Voorganger is ds. Jaap Jonk, Stefan Potman verzorgt de muziek. U kunt jammer genoeg nog niet fysiek in de kerk komen, maar wel samenzijn op Kerkdienstgemist.nl