Kerk Laren

Kerk Laren

Allereerst: wie zijn wij eigenlijk? Het beste kan dat worden verteld aan de hand van de visie zoals verwoord in ons beleidsplan:

Als protestantse gemeente van Laren Gld. verstaan wij onszelf als een deel van Gods volk onderweg. Van onze voorouders, de wereldwijde kerk en Israël ontvangen wij de Schriften en de Traditie. Staande in deze tijd zien we het als een uitdaging en opdracht om daarin samen te zoeken naar Gods bedoeling met ons en met de wereld. We stellen ons daarbij op als een open leergemeenschap waarbij dialoog en een open communicatie belangrijker zijn dan gezag. Zo willen we bouwen aan een huis, waar de bijbel inspirerend en verbonden met de actualiteit van het menselijk bestaan ter sprake komt. Een huis ook waar mensen licht, warmte, hartelijkheid en meeleven vinden. In ons samenkomen staan liefde en verdraagzaamheid centraal. Er mag plaats zij voor velen: ouderen en jongeren met hun vragen en antwoorden, met hun talenten en zwakheden, met hun ervaringen en tradities, met hun idealen en de verhalen die zij met zich meedragen. Om de gemeente te organiseren en het vele werk te doen willen we gebruik maken van elkaars unieke gaven en talenten. Daarbij willen we de dienst aan God niet los zien van de dienst aan elkaar en de samenleving om ons heen.

 

 

Nieuwsberichten van Kerk Laren« terug naar de vorige pagina

Contactgegevens
Kerk Laren

Dorpstraat 4
7245 AK Laren (Gld)
0573 401316
www.kerklaren.nl
Neem contact met ons op
Er is geen email adres bekend bij ons, gebruik bovenstaande gegevens om contact op te nemen.
Delen
Agenda