Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering


Op dinsdag 20 november a.s. wordt de 82-ste algemene ledenvergadering van Laren en Oranje gehouden bij ‘t Langenbaergh. De aanvang is 19.30 uur. Aan de orde komen de gebruikelijke agendapunten, zoals jaar- en financieel verslag, vaststelling contributie en bespreking van de activiteiten voor het komende jaar. 

Het bestuur van Laren en Oranje kan terugkijken op een goed verenigingsjaar. We hebben weer een mooie toneelmiddag en avond gehad in Januari in samenwerking met OCH. Heel veel kinderen hebben weer deelgenomen aan de traditionele palmpaasoptocht onder begeleiding van Apollo bij het Kulturhus. En natuurlijk Koningsdag wat weer een erg gezellige dag was, zoveel Larenaren (jong en oud) die genoten van het gezamenlijk spelen in en rondom de Braninkhal en de vrijmarkt, en natuurlijk de historische films. Ook de prachtige fietstocht had veel deelnemers en duurde dit  jaar vanwege het geweldige weer iets langer dan gepland maar een ieder kon heerlijk op het terras bij ’t Langenbaergh bijkomen. Het reisje in juni voor de senioren, was ook erg gezellig en speciaal, mede dankzij de persoonlijke gids die ons met de bus heeft laten rijden op plekken in de polder bij de windmolens waar je normaal niet als “toerist” met een bus kan komen, maar de gids en onze chauffeur Teun Klein Nagelvoort hebben ons daar goed door heen begeleidt. Dit was zeker een bijzondere belevenis.

Bestuursverkiezing

Dit jaar is aftredend en herkiesbaar Ina Langeler, Marcel ter Horst en Herman Reurslag. Aftredend en niet-herkiesbaar zijn Joke Woestenenk en Gerrit Oortgiesen. Voor deze  plaatsen in het bestuur zijn Jolande Slot en Astrid van der Weg beschikbaar.

Alle leden zijn van harte uitgenodigd op de vergadering en zij die nog geen lid zijn kunnen zich deze avond aanmelden.

 

comments powered by Disqus