De Laornse Dorpskwis

De Laornse Dorpskwis


Een avondvullend programma vol spanning en gezelligheid op 25 mei 2018.
Een kwis met uiteenlopende categorieën waarvoor niet alleen een beroep wordt gedaan op je algemene kennis, maar waarbij je vooral je Laornse boerenverstand en improvisatievermogen nodig hebt!